Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en overeenkomsten met

Computer Care, Nabben 19, 5935VM, Steyl

Doeleinden van gebruik om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Computer Care in bepaalde

gevallen uw gegevens opslaat. Computer Care gebruikt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten transacties en diensten,

  •                     Relatiebeheer
  •                     Product- en dienstontwikkeling
  •                     Het bepalen van strategie en beleid
  •                     Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Computer Care en haar relaties. 
  •                     Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden

verzameld of verstrekking aan  derden.
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit   

noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer

de wet dat vereist.


Links naar andere websites.
Onze internetpagina bevat links naar andere websites.
Computer care is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van

Computer Care vallen.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk

is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Computer Care maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte

gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze

gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen

wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage

U mag Computer care vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Computer Care 

verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te

nemen via het e-mailformulier.

Computer care maakt geen gebruik van cookies

Download hier de privacy verklaring